Què és Connecta't?

Connecta’t és un programa finançat pel Fons Social Europeu juntament amb la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Sedaví.

Objetiu: Acompanyar, orientar i assesorar en la millora de la situació socialaboral.

A qui va adreçat?

 • Persones declarades en situació de risc social
 • Persones parades de llarga duració i majors de 45 anys
 • Aturats sense cobertura econòmica
 • "Treballadors pobres"
 • Joves
 • Dones
 • Persones amb discapacitat
 • Població inmigrant

Què fem?

 • Atenció individual
 • Informar sobre els recursos existents
 • Millorar la situació personal i laboral
 • Formació per a millorar les habilitats i perfil d'ocupació
 • Reorientació professional
 • Augmentar les oportunitats d'accés al treball
 • Millora de la motivació

Com ho fem?

 • Reunió informativa
 • Entrevista individual per a conèixer les necessitats socials, personals i laborals
 • Disseny d'un pla sociolaboral i suport en l'ocupació
 • Accions formatives per a la millora de les competències personals i laborals
 • Fomentar l'ús de les noves tecnologies encaminades a la cerca de treball