Què és Connecta't?

Connecta’t és un programa finançat pel Fons Social Europeu juntament amb la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Sedaví.

Objetiu: Acompanyar, orientar i assesorar en la millora de la situació socialaboral.

A qui va adreçat?

Què fem?

Com ho fem?